داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

  • کد مطلب: 7576
  • ارسال شده در 1 سال پیش
  • تعداد مشاهده: 7,554 بازدید
  • بازیگران

داستانی درباره جدال ناپایان دو خانواده ، یکی خانواده ای سرشناس و بسیار موفق که  بتازگی از آنتالیا به استانبول آمده و دیگری  نیز خانواده ای سرشناس اما در خطر ورشکستگی مالی.

خانواده تاسکیران : خانواده ای با اصل و نسب ،با کلاس و پیچیده از استانبول است.بعد از مرگ پدر ، تجارت آنها با ناکامی مواجه میشود و این خانواده را تا مرز ورشکستگی پیش میبرد ولی  مادر پرتوقع خانواده تمام تلاش خودش را میکند تا با دسیسه چینی، کلاس و ابهت خانواده را در مقابل دور و اطرافیان حفظ کند .

خانواده ایلگاز: خانواده محافظه کار از آنتالیا ست که در تجارت و بیزینس بسیار موفق هستند.مادر و عموی دمدمی مزاج و جاه طلب و البته پایبند به رسم و رسومات سنتی خانواده هر کاری میکنن تا اعضای خانواده را آنطور که دلشان میخواهد دور هم نگه دارن. عشق بین لاله ،دختر زومروت تاسکیران و سینار ،تنها پسر خانواده ایلگاز منجر به  ازدواج مخفیانه میشود واین مرزها را در خانواده ها از بین میبرد… داستانی پر از جدال و مشاجره، حقه ها و دسیسه ها …

تصاویری که برایتان آماده کرده ایم بزرگترین گالری عکس های این سریال میباشد که در هیچ جا نمونه آن را نخواهید دید 

2a8494479948e725dab82e8509f1255c 1284557692 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

3fe27d58f64a10b5870eb9be16417449 1284381534 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

2018 24 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

9b109617446b19c13f1a54844ee472cc داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

9203 479704475414205 434655046 n داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

4c62262af4274ad2045f5334fe3fe014 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

8e6fc9cd35b5c66b5d93c82fe22cab47 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

13136 lale devri 92 bolum foto galeri 642010 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

13136 lale devri 92 bolum foto galeri 611919 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

13136 lale devri 92 bolum foto galeri 268185 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

32318 437055389683258 1655252130 n داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

18912 311314362310293 470124084 n داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

13261 lale devri 93 bolum foto galeri 766674 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

13261 lale devri 93 bolum foto galeri 676144 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

13261 lale devri 93 bolum foto galeri 495754 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

13261 lale devri 93 bolum foto galeri 323544 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

13261 lale devri 93 bolum foto galeri 323407 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

13261 lale devri 93 bolum foto galeri 68677 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

Chenar 04 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

20120612 dedikodulari alevlendiren fotograf داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

575205 552066244820401 614530998 n داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

556619 374702582585206 896454217 n داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

546930 311313505643712 459464760 n داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

538867 226064707501926 1037955321 n داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

537534 439245576130906 1170416332 n داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

305490 437461166309347 831274026 n داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

301868 226063807502016 244888863 n داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

282770 374702629251868 1546485160 n داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

165887 375410389181092 1811096945 n داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

62417 437866972935433 323496813 a داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

lale devri 22 bolum foto galeri 538 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

lale devri 22 bolum foto galeri 536 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

lale devri 22 bolum foto galeri 534 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

lale devri 21 bolum foto galeri 55 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

Lale Devri 2 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

lale devri داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

fun781 11 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

fun781 10 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

fun781 9 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

fun781 8 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

fun781 7 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

fun781 6 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

fun781 5 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

fun781 4 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

fun781 3 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

fun781 2 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

fun781 1 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

fun781 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

Emina Sandal 5 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

e2487 430657 3087461858475 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

slika emina jahovic sandal premijera dueta gospodine video foto slike 6949 1 6 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

Selen Soyder cinar and toprak 29874697 220 390 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

p2175 426752 5097115157225 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

omr1 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

m2953 644008 5571685609647 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

lale devri 31 bolum foto galeri 785 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

lale devri 31 bolum foto galeri 776 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

lale devri 22 bolum foto galeri 540 داستان+گالری عکس بازیگران سریال عمر گل لاله

تصاویر سریال عمر گل لاله

داستان سریال عمر گل لاله + تصاویر

نظرات