قیمت خودروهای داخلی و وارداتی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۹۲/۲/۱۴)

 • کد مطلب: 46433
 • ارسال شده در 12 ماه پیش
 • تعداد مشاهده: 155 بازدید
 • اخبار

gheymat قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)

 قیمت خودروهای داخلی و وارداتی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۹۲/۲/۱۴)

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودروinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)کارخانه تولید کننده
وانت باردوایران خودرو
۱۰.۷۰۰.۰۰۰(cop) وانت باردو .سپر جدید
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۱.۰۰۰.۰۰۰وانت باردو دوگانه سوز
۱۱.۸۰۰.۰۰۰(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۶.۱۰۰.۰۰۰پژو روآ سال سفارشی
۱۷.۴۰۰.۰۰۰پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشیinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۱.۲۰۰.۰۰۰SE سمند
SE سمند پایه گازسوز
۲۶.۵۰۰.۰۰۰سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ
۲۵.۵۰۰.۰۰۰سمند ال ایکس / ایربگ راننده
ELX سمند سورن
۳۴.۴۰۰.۰۰۰     با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورنinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۶.۳۰۰.۰۰۰  بدون مالتی پلکس EF7 سمندinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
EF7 سمند مالتی پلکس
۲۷.۶۰۰.۰۰۰EF7 سمند پایه گازسوز
سمند سریرinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۳.۵۰۰.۰۰۰GLX 405 پژو
GLX 405 . TU5 پژو
GLX 405 . XUM پژو
۲۵.۵۰۰.۰۰۰۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۵.۰۰۰.۰۰۰۴۰۵ SLX پژو
۲۶.۰۰۰.۰۰۰۴۰۵ SLX / TU5 پژوinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
پژو پارس معمولی
۳۲.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۹.۸۰۰.۰۰۰پژو پارس سالinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
پژو پارس سال سفارشی
۳۴.۰۰۰.۰۰۰LX TU5 پژو پارس
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ELX پژو پارسinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ELX پژو پارس آپشن جدید
۴۳.۰۰۰.۰۰۰TU5 پژو پارس سال / اتوماتیکinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
EF7 پژو پارس سال / موتور
EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۳۳.۰۰۰.۰۰۰۲ پژو ۲۰۶ . تیپinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۶.۵۰۰.۰۰۰۵ پژو ۲۰۶ . تیپinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۵۰.۰۰۰.۰۰۰۶ پژو ۲۰۶ . تیپinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳۲.۰۰۰.۰۰۰V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۲.۰۰۰.۰۰۰V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳۷.۵۰۰.۰۰۰V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۹.۵۰۰.۰۰۰V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۵.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۷ اتوماتیکinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۴۵.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۷  دنده ایinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۶ راناinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
رانا ۱.۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۲۷.۰۰۰.۰۰۰E1 تندرinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
E1 تندر اتوماتیک
E1 تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۱.۰۰۰.۰۰۰E2 تندرinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳۸.۰۰۰.۰۰۰E2 تندر دوگانه سوز / تیپ
E2 تندر اتوماتیک
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰پژو ۴۰۷ فول آپشنinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰سوزوکی کیزاشی اتومات فولinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷.۰۰۰.۰۰۰۱۳۲ EX .پرایدinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)سایپا
۱۶.۱۰۰.۰۰۰۱۳۲ LE .پراید
۱۶.۴۰۰.۰۰۰۱۳۲ SX .پراید
۱۷.۳۰۰.۰۰۰   گازسوز SL 132 .پراید
۱۵.۲۰۰.۰۰۰۱۳۲ SL .پراید
۱۶.۰۰۰.۰۰۰۱۴۱ EX .پرایدinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۴۱ LE.پراید
۱۵.۶۰۰.۰۰۰۱۴۱ SX.پراید
۱۴۱ SL.پراید
۱۶.۹۰۰.۰۰۰۱۱۱ EX .پرایدinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۵.۹۰۰.۰۰۰۱۱۱ LE .پراید
۱۶.۲۰۰.۰۰۰۱۱۱ SX .پراید
۱۵.۵۰۰.۰۰۰۱۱۱ SL .پراید
۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار
۱۶.۵۰۰.۰۰۰۱۳۱ SL .پراید گازسوز
۱۶.۷۰۰.۰۰۰پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز
۱۴.۰۰۰.۰۰۰۱۳۱ SL .پرایدinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۵.۲۰۰.۰۰۰۱۳۱ SX .پراید
۱۴.۹۰۰.۰۰۰۱۳۱ LE .پراید
۱۶.۲۰۰.۰۰۰۱۳۱ EX .پراید
SL تیبا
EX تیبا
LX تیبا
۱۸.۵۰۰.۰۰۰SX تیبا فولinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۹.۰۰۰.۰۰۰ریو / آپشن دار
ریو اتوماتیک
۲۰.۵۰۰.۰۰۰وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۲.۰۰۰.۰۰۰وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۴.۰۰۰.۰۰۰وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۵.۰۰۰.۰۰۰وانت شوکا
۲۶.۰۰۰.۰۰۰وانت شوکا دوگانه سوز
۵۵.۰۰۰.۰۰۰سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۸۳.۰۰۰.۰۰۰پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰  ۲۰۱۱ جدید C5info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰مورانو ۲۰۱۲info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)پارس خودرو
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰HIGH نیسان تینا / فولinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰MID / نیسان تینا
۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰  HIGH نیسان قشقاییinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
     MID نیسان قشقایی
۷۰.۰۰۰.۰۰۰سرانزا
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۷۰.۰۰۰.۰۰۰مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فولinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۷۵.۰۰۰.۰۰۰مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید
مگان ۲۰۰۰ دنده ای
۶۴.۰۰۰.۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / فولinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۶۲.۰۰۰.۰۰۰مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۳۵.۰۰۰.۰۰۰تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
۳۳.۰۰۰.۰۰۰تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳۱.۰۰۰.۰۰۰تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳۰.۰۰۰.۰۰۰تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2
۳۶.۰۰۰.۰۰۰پارس تندر . اتاق جدید
پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1
۲۷.۵۰۰.۰۰۰تندر ۹۰ . یورو ۴ E1info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۸۱.۰۰۰.۰۰۰هیوندای آوانته اتوماتیکinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)کرمان خودرو
۷۴.۰۰۰.۰۰۰هیوندای آوانته معمولیinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
لیفان ۵۲۰ آی
۳۹.۰۰۰.۰۰۰لیفان ۶۲۰info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۴۵.۰۰۰.۰۰۰۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳۶.۰۰۰.۰۰۰جک توجوی هاچ بکinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳۷.۰۰۰.۰۰۰جک توجوی صندوقدارinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
J5 جی ای سیinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۷۲.۰۰۰.۰۰۰X60info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۷.۱۰۰.۰۰۰لوبوinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۹۴.۰۰۰.۰۰۰مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دارگروه بهمن
۹۸.۰۰۰.۰۰۰مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دارinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بکinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
۸۳.۰۰۰.۰۰۰مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش۷۹.۰۰۰.۰۰۰مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۷۰.۰۰۰.۰۰۰مزدا ۲ فولinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۴.۵۰۰.۰۰۰وانت مزدا تک کابین
۲۶.۰۰۰.۰۰۰وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۶.۶۰۰.۰۰۰وانت مزدا ۲ کابین
۲۷.۴۰۰.۰۰۰وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی اتوماتیک /B50info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
 FAW ون
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
مینی بوس ۲۰ نفره سحر
FVR کامیون ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW 420 کشنده دو محور
۴۶.۰۰۰.۰۰۰وانت کاپرا تک کابین
۵۸.۰۰۰.۰۰۰وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۳.۰۰۰.۰۰۰وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۷.۵۰۰.۰۰۰MVM 110 /سه سیلندرinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)مدیران خودرو
۱۸.۷۰۰.۰۰۰MVM 110/ چهار سیلندرinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۴.۰۰۰.۰۰۰MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیکinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۴۰.۰۰۰.۰۰۰آپشن دار / MVM 530
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ MVM 530info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳۸.۰۰۰.۰۰۰هاچ بک / MVM 315info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳۹.۵۰۰.۰۰۰صندوقدار / MVM 315
چری ویانا
۵۸.۰۰۰.۰۰۰X33 _ تیگوinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۴۶.۰۰۰.۰۰۰ELITE – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولیinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)راین
Luxury – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولیinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۵۶.۰۰۰.۰۰۰ELITE – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیکinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۵۴.۰۰۰.۰۰۰Luxury – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیکinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۵۲.۰۰۰.۰۰۰گریت وال – وینگل
۴۰.۰۰۰.۰۰۰جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹زاگرس خودرو
۴۶.۰۰۰.۰۰۰جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
پروتون ویرا
۳۹.۰۰۰.۰۰۰پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۳.۰۰۰.۰۰۰پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۴۶.۰۰۰.۰۰۰پاژن پیکاپ / صندلی موسوییمرتب خودرو
۴۳.۰۰۰.۰۰۰پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
G5info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

نام خودروinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)کارخانه تولید کننده
آسان موتور۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰Hyundai
۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰سوناتا.۲۰۱۲.فول ترین آپشن
۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰سوناتا.۲۰۱۳.فول ترین آپشنinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ
۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفرهinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره
۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفرinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰آزرا ۲۰۱۱  / صفرinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۱۶.۷۲۸.۰۰۰۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجورinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور
۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰جنسیس ۲۰۱۱info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۹۶.۳۴۱.۰۰۰۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدیدinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰جنسیس کوپهinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۷۷.۰۰۰.۰۰۰هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰i30 هیوندایinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۹۳.۴۲۵.۰۰۰۹۱.۰۰۰.۰۰۰  جدید i20 هیوندایinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
تک ایربگ I20 هیوندای
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰
۱۷۲.۵۰۰.۰۰۰۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰    فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسانinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰ فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان
۲۳۵.۵۰۰.۰۰۰۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰  فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروزinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروماinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰H1 ون هفت نفره
ایرتویاVXR.V8 لندکروزToyota
GXR.V6 لندکروز
۳۱۴.۵۰۰.۰۰۰۳۲۶.۰۰۰.۰۰۰GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلندinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه
۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰۲۳۹.۰۰۰.۰۰۰اف جی کروز . ۲۰۱۳info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰فورچونر / وی ایکس / اتاق جدیدinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۳۶.۹۰۰.۰۰۰۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰راو ۴ . سفارشیinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ
۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ
پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول
پرادو .جی ایکس ۴ در آنرودinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰پرادو .وی ایکس ۲ در
پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول
۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود
۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰هایلوکس دوکابین بلندinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
هایلوکس دوکابین کوتاه
۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰آریون ۲۰۱۱info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۰۰.۸۰۰.۰۰۰۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲
۱۱۹.۹۰۰.۰۰۰۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ GLX کمری فول ۲۰۱۲
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ GL کمری ۲۰۱۲
۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰GLX . 2013 کمری اتاق جدیدinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰SE . 2013 کمری اتاق جدید
( یاریس هاچ بک ( اتاق جدیدinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
یاریس صندوق دارinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا
۹۱.۰۰۰.۰۰۰۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰XLI کرولاinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
ون پریوی
ون هایس
اطلس خودرو۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تیپ ۸ / V8 موهاویKia Motors
۲۶۴.۳۱۶.۰۰۰ V6 موهاویinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۹۵.۵۸۴.۰۰۰۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کاملinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰کادنزا . ۲ ایربگ
۲۱۲.۵۰۰.۰۰۰۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ
اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰
۱۵۱.۱۰۹.۰۰۰اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲.۰
۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰اسپورتیج جدید/  ۲ ایربگ ۲.۴
۱۵۳.۲۲۴.۰۰۰۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰اسپورتیج جدید/  ۱۰ ایربگ ۲.۴info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳
۱۰۷.۷۶۹.۰۰۰۹۹.۰۰۰.۰۰۰سراتو کوپه ۱۶۰۰
۱۱۷.۲۷۷.۰۰۰۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰سراتو کوپه ۲۰۰۰info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۸۰.۰۰۰.۰۰۰پیکانتوinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۱۷.۳۶۵.۰۰۰۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰کارنز
۱۰۲.۴۸۳.۰۰۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰سراتو  ۱۶۰۰ سی سی فول
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰سراتو  ۲۰۰۰ سی سی فولinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
پرشیا خودرو۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰۵۲۰B.M.W
۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰۵۲۳
۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰۵۲۸
۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰۳۲۸
۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰NEW 320
کروک ۳۲۰
۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰کروک ۳۳۵
۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰۶۳۰. Cabriolet
۶۴۰ . Coupe
۷۵۰ LI
۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰Z4 20I
۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰Z4 23I
۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰Z4 28I
۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰Z4 30I
۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰Z4 35I
۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰M6 AC SCHNITZER
X1 – 1.8
۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰X1 – 2.0
۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰X1 – 2.8
۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰X3 – 3.5
۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰X3 – 2.8info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰X3 – 2.0
۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰X6 – 5 litere
X6 – 5 litere.Human
۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰X6 – 3.5 litereinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
ستاره ایران۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگMercedes-Benz
۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰بنز سی ۲۰۰ – مانیتور کوچک
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰بنز سی ۳۰۰
۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰بنز سی ۳۵۰
۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰B180
۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ای ۲۰۰
۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ای ۳۰۰
۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ای ۳۵۰
۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ای ۳۵۰ کروک
۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ای ۳۵۰ . سری کوپه
۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰اس ۳۵۰
۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
اس ۵۵۰
۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰GLK . AMG . 350
۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰اس ال کی ۳۵۰
۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰اس ال ۵۰۰
۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰اس ال ۳۵۰
۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰سی ال اس ۳۵۰
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰سی ال ۵۰۰
۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰سی ال اس ۵۰۰
۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰سی ال اس ۵۵۰
معین موتور۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰Cayman SPorsche
۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰Boxster Sinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۹۱۱info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰۹۱۱ New
۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰کایان ۶ سیلندر
۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰کایان ۸ سیلندر توربو
۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰کایان ۸ سیلندرinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو
۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰پانامرا ۸ سیلندرinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰پانامرا . ۶ سیلندر
۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰آر ایکس ۳۵۰ / فولinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)Lexus
۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیومinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳
۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ای اس ۳۵۰ / فولinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
جی اس ۴۶۰info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
SC 430 COUPE
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰CT200H / HYBRiD
۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ال اس ۴۶۰ – لانگ
۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ال اس ۴۶۰ – اتومنinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰آی اس ۳۰۰ / فول کاملinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰آی اس ۳۰۰ / کروک
۹۸.۰۰۰.۰۰۰۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ام جی ۶ / فول جی تیMG Motor
۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ام جی ۶ / فول مگنت
۹۶.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ام جی ۶info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۷۹.۸۰۰.۰۰۰ام جی ۳۵۰info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۹۲.۰۰۰.۰۰۰۹۴.۰۰۰.۰۰۰ام جی ۵۵۰info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
رامک خودروموجود نمی باشدCW700/چیرمنSsangYong
ون رودیوس
۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰کایرونinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰اکتیونinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰رکستون جدیدinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰لتیتود فول آپشنinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)Renault
Privilege لتیتود
لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک
(۴CONTROL) لاگونا کوپه
اسکالا
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ کولیوس/ اتاق جدیدinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰E2 فلوئنس
۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰E4 فلوئنسinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۵۶.۹۱۰.۰۰۰۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۱۳ . EC7info قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)GEELY
۵۶.۹۱۰.۰۰۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰ هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RVinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
 SC7
آلفا موتور۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰آلفارومئو / جولیتا . فولinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)Alfa Romeo
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول
۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰آلفارومئو / میتو . فولinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰آلفارومئو / میتو . نیمه فول
۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰  فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورتهinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)Maserati
۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰مازراتی . کواتروپورتهinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰مازراتی . گرن کابریو
۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰مازراتی . گرن کابریو اس
۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰مازراتی . گرن توریسمو
۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰مازراتی . گرن توریسمو اسinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
اسمارت فورتوOther Cars
۴۹.۰۰۰.۰۰۰ون اویکو
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ASX میتسوبیشیinfo قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 14 اردیبهشت 1392 (92/2/14)
۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰C70 کروکVOLVO
۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰C30 کروک
۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰C70
۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰C30

توضیحات :
قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.
بهای فروش شامل هزینه های مالیات ( بر مبنای ۶% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ( ۱۵۲ میلیون ) و حق گارانتی است.

ایران جیب

نظرات