بیوگرافی آریا + تصاویر آریا


سن: ۲۸ سال
متولد: تهران – ایران
تشویق خانواده و دوستانش باعث شد که بیشتر به استعدادش برای خوانندگی بها بده ولی خودش صدای خودش رو بسیار معمولی میدونه. او وقتی در ایران سری های گذشته آکادمی موسیقی گوگوش می دید تاسف می خورد که چرا این امکانات در ایران مهیا نیست و تصمیم گرفت که به لندن بیاد تا در سری آینده آکادمی موسقی گوگوش شرکت کنه و بالاخره همت خودش و کمک برادرانش او را سال پیش به لندن آورد.
آریا خیلی بی ریا اعلام میکنه ادعایی برای صداش نداره و در دوران کودکی امکاناتی برای پرورش صداش نداشته. به همین دلیل حضور در کنار استادان آکادمی را غنیمت میشماره و اونو نه تنها فرصتی برای یادگیری می داند بلکه شروع کار موسیقی یایی خود می پندارد.

تصاویر آریا:

3379 420906654646469 253031600 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

23399 420904384646696 1293638416 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

45965 420909684646166 261561887 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

59487 420905011313300 463966007 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

62915 424990797571388 1594660693 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

74657 420906324646502 1046457998 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

149525 420909824646152 836560222 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

150900 425277114209423 1952722994 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

150931 420906837979784 1750315515 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

154191 420907701313031 1004401739 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

321300 420909537979514 663234279 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

397568 420906537979814 89101362 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

397612 420903867980081 364551341 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

487174 420905854646549 1008084552 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

537069 420910007979467 1523705436 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

553434 420909607979507 1185672851 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

582415 420904177980050 1274677167 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

582765 420905434646591 1604365751 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

601073 420909744646160 2055393313 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

734455 420906231313178 1730185314 n بیوگرافی آریا + تصاویر آریا

عکس های آریا در آکادمی موسیقی

نظرات