بیوگرافی + عکس های ماهی دوران (همسر سلیمان در حریم سلطان )


بیوگرافی ماه دوران

عکس های خانم نور فتاح اوغلو (Nur Fettahoğlu) را مشاهده می کنید.نور در نقش ماه دوران (Mahidevran Sultan) همسر سلطان سلیمان در سریال حریم سلطان ایفای نقش می کند.

نور متولد سال ۱۹۸۰ است قدش ۱۶۹ سانتی متر است و ۵۱ کیلوگرم وزن دارد.

عکس های ماه دوران همسر سلطان سلیمان

Nur Fettahoglu 1 بیوگرافی +  عکس های ماهی دوران (همسر سلیمان در حریم سلطان )

ماهی دوران

Nur Fettahoglu 2 بیوگرافی +  عکس های ماهی دوران (همسر سلیمان در حریم سلطان )

ماهی دوران

Nur Fettahoglu 3 بیوگرافی +  عکس های ماهی دوران (همسر سلیمان در حریم سلطان )

ماهی دوران

Nur Fettahoglu 4 بیوگرافی +  عکس های ماهی دوران (همسر سلیمان در حریم سلطان )

ماهی دوران

Nur Fettahoglu 5 بیوگرافی +  عکس های ماهی دوران (همسر سلیمان در حریم سلطان )

ماهی دوران

Nur Fettahoglu 7 بیوگرافی +  عکس های ماهی دوران (همسر سلیمان در حریم سلطان )

ماهی دوران

Nur Fettahoglu 6 بیوگرافی +  عکس های ماهی دوران (همسر سلیمان در حریم سلطان )

ماهی دوران

Nur Fettahoglu 8 بیوگرافی +  عکس های ماهی دوران (همسر سلیمان در حریم سلطان )

ماهی دوران

 

نظرات